Et landbrug der bidrager til naturen

Hvad betyder et regenerativt jordbrug?

Regenerativt jordbrug er en måde at dyrke jorden på, hvor man piller mindst mulig ved den naturlige balance i økosystemet, så mulden bliver spækket med naturlige næringsstoffer, og man ikke driver rovdrift på jorden. Regenerative jordbrugere arbejder ud fra en holistisk tankegang, hvor kompostering og sædeskifte er nøgleord, mens alle former for sprøjtemidler og pesticider undlades. Det handler overordnet om at efterlade biodiversiteten og økosystemet et bedre og rigere sted, end da man tog første spadestik (kilde: Terra Genesis & Regeneration International).

Biodiversitet, kulstofbinding, polykultur, alsidig drift & dyr på græs.

Hvorfor regenerative metoder?

Tabet af verdens frugtbare jord og biodiversitet udgør en trussel for vores klima og vores fremtid.
Ifølge jordforskere vil vi inden for 50 år med de nuværende hastigheder af jorddestruktionen ikke kun udgøre alvorlig skade på folkesundheden på grund af en forringet fødevareforsyning præget af nedsat ernæring og tab af vigtige mineraler, men vi vil bogstaveligt talt ikke længere have tilstrækkelig agerjord til at dyrker mad til os selv.

Uden at beskytte og ændre måden vi dyrker jorden på (på vores 4 milliarder hektar dyrket landbrugsjord, 8 milliarder hektar græsarealer og 10 milliarder hektar skovarealer) vil det være umuligt at mætte verden, holde den globale opvarmning under 2 grader eller standse tabet af biodiversitet (Kilde: Regeneration International & Project Drawdrown)

Naturen er heldigvis taknemlig, når bare vi passer godt på den og sørger for at genoprette økosystemer, der er ødelagt. Derfor er Zero Foodprint og vores mission helt afgørende projekt for vores fremtidige klima når vi måltid for måltid genopretter klimaet gennem regenerative jordbrugsmetoder.

De gode nyheder!

Forskere og klimaeksperter projicerer, at den mest praktiske og skalerbare naturlige løsning til at hive kulstof ud af atmosfæren er jorden, der ligger lige under vores fødder (Kilde: Project Drawdown). Med are ord: Jorden kan redde klimaet og vores fremtid! Planter kan nemlig omdanne drivhusgasser med “dårlig kulstof” i atmosfæren til “god kulstof” i form af jordbiologi, og dermed trække det kulstof ned, hvor det hører hjemme – nemlig i jorden. 

Mere om det regenerative jordbrug

Netværk for Regenerativt jordbrug

The Drawdown Project
Food & Agriculture

The Drawdown Project

Regeneration
International

Kiss The
Ground

Kiss the ground
Facebook
Instagram

NYHEDSBREV

Skriv dig op til vores nyhedsbrev. Vi respekterer selvfølgelig dit privatliv, så ingen spam, det lover vi.