Zero Foodprint Nordic projekter

Zero Foodprint Nordic uddeler penge til projekter der har til formål at opbygge og genskabe sund jord samtidig med gennem regenerative metoder. Projekterne skal samtidig indgå i dyrkning af råvarer til måltider.
ZFP Nordic støtterprojekter, der indgår i en produktion, der afsættes til andre (også gennem egen restaurant). Der kan dermed ikke søges støtte til projekter, hvis produktion er til egen forsyning.

Alle projekterne skal opfylde ZFP Nordic kriterierne for at komme i betragtning. Der uddeles støtte til projekter indenfor bl.a.:

– Permanente jorddække
– Kompost- og frøproduktionsfaciliteter
– Skovbrug & frugtbarhed
– Reduceret jordbearbejdning
– Læhegn
– Omlægning til plantemad

Alle ansøgninger bliver gennemgået i samarbejde med eksperter og konsulenter, og bliver udvalgt på baggrund af rating indenfor ZFP Nordic kriterierne samt den impact projektet har på biodiversitet og klima.

Ansøgningen åbner i 2022

Aktuelle projekter

Projekt Farendløse Mosteri

ZFP Nordic har tildelt de første midler til projektet på Farendløse Mosteri, som er et producent fællesskab og jordbrug, der ligger i Ringsted. På jordbruget dyrkes der efter market garden metoden som er karakteriseret ved en intensiv dyrkning i en lang sæson. Det betyder, at jordforbedrende tiltag er udfordrende inden det bliver vinter.
Projektet ledes af Sandra Villumsen, der er jordbruger og bor på Farendløse Mosteri. Hun er desuden medinitiativtager til foreningen Regenerativt Jordbrug og den nye regenerative  jordbrugsskole. 

Formålet med projektet er at udvikle kompost direkte på jordlodderne, der på en effektiv måde opbygger humuslaget i topjorden, lagrer kulstof i de dybere jordlag og som samtidig er mindre arbejdskrævende. 

Adgangen til sund og bæredygtig kompost udgør en stor vigtighed når det kommer til at opbygge sund jord og samtidig sørge for, at den forbliver frugtbar og levende. Udgifterne til ‘købe kompost’ og usikkerheden omkring kvaliteten samt det tunge arbejde med at bringe komposten ud, er ligeledes nogle af de udfordringer, som Farendløse Mosteri ønsker at løse med dette projekt. 

Projektet fordeler sig over 4 jordlodder. Her vil kompost og jord forbedrings metoder, der hver har forskellige egenskaber og forskellig applikationer, blive brugt til at belyse hvilke tiltag der opbygger mest humus, binder mest kulstof samt aktiverer og øger mikrolivet i jorden. Jordlodderne vil blive tilført kompost-te fra Johnson-Su kompostering for at nære mikrolivet.  

I samarbejde med jordkonsulent Hanne Gundersen Taxbøl, udføres der følgende jordmålinger af mikroliv på projektet: Baseline ved projektetstart i september 2021, og herefter måles der 2 gange om året i 2022, 2023 og afslutningsvis i 2024. ZFP Nordic har desuden indgået et samarbejde med København Universitet (KU), for at lave kulstofmålinger, der finder sted ved projektstart og herfra årligt. 

Projektet betyder, at Farendløse Mosteri i fremtiden kan sikre kvaliteten af den kompost de anvender og samtidig lette en ellers tung arbejdsgang i spredning af kompostjord i foråret og forberedelse af såbede. Det forventes at projektet vil bidrage til en sundere jord uden at tilføre udefra købt kompost. 

Læs mere om projektet her hvor der ligelede opdateres med seneste findings og resultater. 

Facebook
Instagram

NYHEDSBREV

Skriv dig op til vores nyhedsbrev. Vi respekterer selvfølgelig dit privatliv, så ingen spam, det lover vi.