Vi ændrer måden, vi dyrker mad på i fremtiden.

Bæredygtigt jordbrug. Næringsrig mad. Genoprettet klima.

Non-profit organisation

Foodprint Nordic er en non-profit organisation, der arbejder målrettet for at skabe et bæredygtigt madsystem, der er med til at genoprette vores klima. Det gør vi ved at mobiliserer fødevareverdenen omkring regenerative jordbrugsløsninger, der fokuserer på at producere mad til mennesker i vores samfund.

 

Vores værdier

Regeneration

Foodprint fremmer de økologiske principper og det regenerative jordbrug, der arbejder for at genoprette vores klima, vores mad og vores sundhed.
Vi mener dog ikke, at det er nok at reducere drivhusgasser og begrænse pesticider – vi  skal også aktivt arbejde med at fjerne kulstof fra atmosfæren og øge biodiversiteten. Det kan vi med et regenerativt landbrug, hvis metoder kan bidrage til at genoprette vores fødevaresystem og samtidig binde og opbevare kulstof i jorden så vi får mere sund og næringsrig jord.
Videnskab viser, at vi kan nedbringe kulstofniveauerne, men det kræver, at vi skalerer det regenerative landbrug, samtidig med at vi reducerer drivhusgasserne i alle sektorer i den globale økonomi. Foodprint stræber mod en verden, hvor klimaændringerne ikke blot udsættes, men overvindes med vedvarende forandringer og løsninger.

Kollektiv handling

Vi mener, at vi hver især har et individuelt ansvar for at løse klimaændringerne, men ingen af os kan gøre det alene. I lang tid har virksomheder og organisationer opfordret os til at tage de bedste valg i forhold til hvad vi har råd til, men meningsfuld forandring vil også kræve flere investeringer i det regenerative landbrug, som en del af den grønne omstilling og et bæredygtige madsystem.
Vi arbejder for at forbinde offentligheden med de politiske beslutningstagere og jordbrugerne, der skaber systemerne til “at forbedre vores madforsyning” med det mål, at skabe en bevægelse der omfatter os alle.

Klimaretfærdighed

Klimaændringerne udgør en eksistentiel trussel mod menneskeheden og imens vi i den vestlige verden har ressourcerne til at håndtere forandringerne forholder det sig anderledes i de fattige udviklingslande, som allerede oplever konsekvenserne på tæt hold i hverdagen.
Vi mener, at klimaændringer er et spørgsmål om miljøretfærdighed lige så meget som det er en videnskabelig udfordring – og at en vedvarende fødevareøkonomi skal fungere for alle mennesker. Foodprint aktiverer en divers gruppe af partnere, medlemmer og tilskud i et fællesskab og samarbejde, der bygger på respekt for forskellige identiteter og oplevelser. Vores arbejde er baseret på begrebet klimaretfærdighed gennem målet om systemændringer, der fremmer bæredygtighed, adgang og lighed.

Velstand

Foodprint mener, at en genopretning af vores jord ikke kun er godt for planeten, men også for jordbrugerne. Sund og næringsrig jordpraksis bidrager nemlig til profit og modstandsdygtighed for landbrugsvirksomheder og reducerer sårbarheden over for tab af næringstoffer, tørke og oversvømmelse, samtidig med at inputomkostningerne reduceres. At indarbejde regenerative metoder eller helt at omlægge til et regenerativt jordbrug er en bedre langsigtet strategi for alle. Det gælder alt fra jordbrugerne, der øger biodiversiteten, til arbejdere der undgår skadelige kemikalier og til vores medlemsvirksomheder, der drager fordel af Foodprint Nordics kollektive markedsføringsindsats, samt ikke mindst forbrugere, der spiser næringsrig mad dyrket i sund jord. At bringe velstand tilbage i jorden gennem en ny “Table-to-Farm” -bevægelse er en win-win-win for menneskeheden.

Et måltid ad gangen

Hvert måltid gør en forskel og hvert måltid er en del af løsningen i Foodprint Nordic.
Foodprint Nordic-medlemmer crowdfunder tilskud til jordbrugere, der ønsker at anvende regenerative metoder i deres landbrug. Disse bæredygtige initiativer har bevist at være den mest effektive løsning af den globale opvarmning.

Som gæst eller kunde på en Foodprint Nordic restaurant, café eller butik bidrager du med 1% til til de projekter, der er med til at skabe et klimavenligt landbrug og næringsrige fødevare i fremtiden.
Det handler om øre og få kroner fra restaurantmåltider eller andre madindkøb, der kan skabe tønder og hektar af sund jord.
Et bidrag der vil betyde, at vi kan skifte fra det konventionelle landbrugssystem til et system, der fokuserer på et jordbrug der producerer klimavenlig mad der er til gavn for os alle.
Sammen kan vi få vores landbrug til at gå fra et klimaproblem til en klimaløsning. Et måltid ad gangen.

Så Hvordan virker Foodprint Nordic?

  1. Gæster & kunder bidrager med 1% af deres regninger – blot et par øre eller kroner.
  2. Partnere & medlemmer sender den 1% til Foodprint Nordic. 
  3. For disse midler yder Foodprint Nordic tilskud direkte til jordprojekter, der opfylder organisationens formål om at genoprette klimaet ved at brug af regenerative principper i landbruget.
  4. Lokale uafhængige eksperter hjælper med at implementere og verificere projekterne.

Et internationalt samarbejde

Foodprint Nordic er stiftet af Cindie Christiansen, som er tæt knyttet til madscenen og Danmarks restauranter.  Hun vil ændre vores nuværende madsystem, og er af den overbevisning, at det kræver en revolution af vores madvalg og måden vi i dag driver landbrug.

Vi står midt i en klimakrise, hvor løsningen ligger lige under vores fødder. Vi må gentænke måden vi dyrker vores mad, og jeg ønsker at Foodprint Nordic, er en del af ændringen og dermed en del af løsningen på klimakrisen. Jeg har altid været optaget af hvor min mad kommer fra – måske fordi jeg er opvokset på landet, og fordi jeg havde en familie, der tog mig med i køkkenhaven og på marken som barn.

Rejsen mod en regenerativ fremtid kræver et team af visionære og dedikerede mennesker her i Norden og et stærkt internationalt samarbejde med Zero Foodprint.

Zero Foodprint i USA

Zero Foodprint blev grundlagt i San Fransisco i 2015 af Anthony Myint og i 2020 vandt Zero Foodprint The James Beard Award.

Læs mere om Zero Foodprint i USA her

Facebook
Instagram

NYHEDSBREV

Skriv dig op til vores nyhedsbrev. Vi respekterer selvfølgelig dit privatliv, så ingen spam, det lover vi.