ZFP Nordic Ansøgning 2022

For English - ZFP Nordic Application 2022

Zero Foodprint Nordic arbejder for at ændre måden, vi dyrker mad på. Det gør vi ved at fremme regenerative jordbrugs- og dyrkningsmetoder i Norden således, at vi sikrer sund jord og næringsrige råvarer af høj kvalitet og værdi i fremtiden. Derfor åbner vi op for vores første ansøgningsrunde den 1. februar, hvor jordbrugere med et regenerativt sigte kan få støtte til at udvikle deres landbrug. 

Zero Foodprint Nordic måler mikrobiologi og kulstof på alle projekter, fordi vi mener, at dataindsamlingen over de kommende år er afgørende for at skubbe udviklingen af et regenerativt landbrug samt støtte udviklingen af nye typer målinger. 

Zero Foodprint Nordic definerer regenerativt jordbrug, som et jordbrug, der dyrker mad uden kunstgødning og sprøjtemidler samt anvender principper og dyrkningsmetoder der:

 • Opbygger levende og sund jord.
 • Øger biodiversiteten i, på og omkring vores landbrugsjord.
 • Lagrer CO2 fra atmosfæren som kulstof i jorden – til gavn for både produktionen, naturen og klimaet. 

Jordbrug defineres her bredt som skovbrug, landbrug og gartneri, der har det til fælles, at de bruger jorden til at fremstille mad. 

HVAD KAN MAN SØGE PENGE TIL?

I 2022 uddeler Zero Foodprint Nordic penge til (1) Zero Foodprint Nordic projekter og (2) til målinger samt rådgivning på eksisterende projekter, hvor der er behov for dokumentation af forbedringer.

Et jordbrug kan dermed søge midler til følgende:

 1. Zero Foodprint Nordic Projekt
  Her søges til an – og/eller omlægning af nye jordbrugsprojekter, som udvikling af egen kompost, grøngødning, plantning af skovlandbrug, udvikling af nye afgrøder eller læhegn. Ansøgningen er ikke begrænset til de nævnte eksempler. 
 2. Zero Foodprint Nordic Målingspakke
  Her søges om penge til dokumentation af allerede eksisterende jordbrugsprojekter i form af målinger og rådgivning. Formålet er at indsamle data, der belyser den effekt regenerative dyrknings- og produktionsmetoder har på jordens generelle sundhed herunder biodiversitet og kulstofindhold. 

KRAV TIL ANSØGERE

For begge ansøgninger skal jordbruget leve op til følgende:

 1. Produktion af råvarer til mennesker. 
 2. Afsætning af produktion til andre (f.eks. restauranter (herunder også egen restaurant), kantiner, caféer, måltidskasser).
 3. Jordbrug er i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Island, Færøerne eller Grønland. 
 4. Jordbrug lever op til Zero Foodprint Nordics definition af et regenerativt jordbrug.
 5. Implementering fra start til slut må maximum tage 1 år og målinger foregår over en 3 årig periode.
 6. Vi forventer et samarbejde ift. afrapportering, kommunikation og billedmateriale af projekt fremgang.

HVOR MEGET KAN DER ANSØGES OM?

ZFP NORDIC PROJEKT
Det er muligt at søge op til 150.000 kr. til projekter. Hvis der er et ønske om tilskud til et større omlægninsprojekt, kan der rettes henvendelse på project@zerofoodprintntnordic.org hele året.
Ved Zero Foodprint Nordic projekter inkluderes rådgivning samt målinger af mikrobiologi og kulstof. Derfor skal omkostninger til målinger ikke inkluderes i dette ansøgningsskema.

ZFP NORDIC MÅLINGSPAKKE
Der kan ansøges om op til 50% tilskud af målinger i op til 3 år. Der kan søges om 100% tilskud til rådgivning.

ANSØGNINGSPROCES

Ansøgningsprocessen begynder med en kort skriftlig ansøgning via ansøgningsskema nedenfor. Herefter vil udvalgte ansøgninger blive fulgt op med et kort online interview således, at vi kan lære mere om det projekt/målinger, som I søger støtte til. 

Alle ansøgere vil blive kontaktet senest d. 15 marts om, hvorvidt de er gået videre til online interview.
På baggrund af online interviewet, udvælges de projekter og målinger, der tildeles midler. 

 VIGTIGE DATOER 

 • Ansøgningsrunde åbnes 1.februar 
 • Ansøgningsfrist 1. marts kl. 12.00 
 • Ansøgere får svar senest 15. marts via mail med invitation til online interview eller afslag.  
 • Projekterne opstartes løbende i 2022 og 2023.

HVORDAN UDVÆLGES PROJEKTERNE?

Zero Foodprint Nordic ønsker at støtte en bred vifte af projekter, der på forskellig vis bidrager til arealer med sund jord, flere næringsrige råvarer til mennesker og viden om regenerative dyrkningsmetoder i Norden. 

Bedømmelsesudvalget består af Zero Foodprint Nordic i samarbejde med jordbrugskonsulenter, og alle udvalgte projekter vil blive forelagt bestyrelsen for endelig godkendelse.

Vi kigger desuden på helheden af projektet og vurderer ud fra: 

 • Graden af jordforbedring
 • Muligheden for øget kulstof reducering/binding
 • Mulighed for øget mikroliv og biodiversitet 
 • Mulighed for nye råvarer/afgrøder
 • Muligheder for nye dyrkningsmetoder

HVORNÅR OG HVORDAN SØGER MAN?

Denne ansøgningsrunde starter 1. februar og deadline er 1. marts kl. 12.00

Udfyld din ansøgning til Zero Foodprint Nordic Projekt HER (Ansøgningsskema).

Udfyld ansøgningen til Zero Foodprint Nordic målingspakken HER (Ansøgningsskema)

Spørgsmål kan sendes til projektchef Trine Ostergaard på project@zerofoodprintnordic.org

Facebook
Instagram

NYHEDSBREV

Skriv dig op til vores nyhedsbrev. Vi respekterer selvfølgelig dit privatliv, så ingen spam, det lover vi.