ZERO
FOODPRINT
NORDIC

Hvad er Zero Foodprint Nordic?

Zero Foodprint Nordic er en Nordisk nonprofit organisation, der arbejder for en fremtid, hvor mad er en del af biodiversitets- og klimaløsningen.

Vi arbejder for et bæredygtigt madsystem hvor mad dyrkes i samklang med naturens økosystemer. Det kræver, at vi støtter de jordbrugere og landmænd, der opbygger sund jord samtidig med, at de dyrker næringsrig mad til mennesker. Den form for landbrug hedder regenerativt jordbrug. 

Zero Foodprint Nordic giver madverdenen mulighed for at tage ansvar og inddrage gæster og kunder i den omstilling der er afgørende for vores fremtid, hvis vi skal nå klimamålene i tide. 

foods_cph_innovation-7

Hvorfor har vi brug for, at ændre måden vi dyrker mad?

“Kiss the Ground” af Woody Harrelson . 

Vores klimaindsats

Vi anvender 2 metoder til at skabe en bæredygtig madverden. Begge veje bidrager til omfattende ændringer
af madsystemet, reducering af drivhusgasser og sund jord.
Den ene metode er vores 1% på køb af mad på restauranter og madforretninger. Disse penge bruges på de omkostninger der er ved at starte, udvide eller omlægge til regenerativ jordbrug. Derfor indsamler ZFP Nordic-medlemmer få kroner per måltid, hvilket gør, at vi kan skabe et landbrug der dyrker mad til mennesker uden at ødelægge økosystemerne. Med andre ord, er det som at crowd-finansiere tilskud til de jordbrugere, der dyrker mad på klimaet præmisser. Vi ønsker at forbrugerne bliver en aktiv del af løsningen. 

Den anden vej er at arbejde med ‘Life Cycle Assessment‘ for medlemmer for at kortlægge deres klimaftryk i alle led og dermed få indsigt i deres klimapåvirkning, samt klarlægge initiativer og mål for at skabe bæredygtige ændringer for fremtidige operationer. Målingen, målsætningen og udarbejdelsen bygger på et eksternt samarbejde.

Ved at arbejde med begge dele kan vi skabe den største forandring.

Sund jord. Næringsrig mad. Genoprettet klima. 

Find dit ZFP Nordic sted

Join ZFP Nordic

Vi har brug for en revolution af vores madsystem

Når vi tænker på klimaforandringer og drivhusgasemissioner, forestiller vi os normalt kraftværker, fabrikker, biler og fly – ikke landbrugsgårde. Det viser sig dog, at landbrug og arealanvendelse såvel som det større globale fødevaresystem er blandt de største bidragsydere til de negative klimaændringer. De gode nyheder er dog, at en ændring af disse systemer kan være en vigtig kilde til klimaløsningerne (Project Drawdown 2020)

Zero Foodprint Nordic arbejder målrettet for at ændre den fremtidige fødevareproduktion og støtte de jordbrugere, der ønsker at implementere regenerative metoder. Løbende genopretter vi klimaet og vi efterlader en frugtbar muld, der kan producere næringsrige fødevarer til de kommende generationer.

Hvorfor regenerative metoder?

Den måde vi i dag dyrker store dele af vores jord, betyder tab af biodiversitet, tab af frugtbar jord og en kæmpe forringelse af kvaliteten af den mad vi spiser – og som skal holde os sunde. Økologien har banet vejen for sprøjtefrie fødevarer, og som vi ser det, så er det regenerative jordbrug næste skridt mod et landbrug, der dyrker mad til mennesker i samklang med økosystemet.
Med de regenerative jordbrugsmetoder skabes der dermed et landbrug som bidrager positivt til naturen og regenerative jordbrugere arbejder dermed ud fra en holistisk tankegang, hvor kompostering og sædeskifte er nøgleord, mens alle sprøjtemidler og pesticider undlades. Det handler overordnet om at efterlade biodiversiteten og økosystemet et bedre og rigere sted, end da man tog første spadestik. 
Læs mere om det regenerative jordbrug her.

Hvordan virker ZFP Nordic?

  1. ZFP Nordic-medlemmer tilføjer eller inkluderer 1% på gæsternes/kundernes regning. Restauranter kan desuden deltage ved at kortlægge og reducere deres klimaaftryk med LCA. 
  2. ZFP Nordic bidrager gerne med beskrivende postkort eller skræddersyet kommunikation.  
  3. De indsamlede pengene går til ZFP Nordic, som tildeler tilskuddene til jordbrugsprojekterne i de nordiske lande, hvor jordbrugerne starter, udvider eller omlægger til regenerative metoder.  
  4. Jordeksperter assisterer implementeringen, verificerer og måler på projekterne over 3 år (mikroliv og kulstofindhold). 

Alle restauranter og fødevarevirksomheder kan blive en del af løsningen. Nogle er langt på deres bæredygtighedsrejse, andre er kun lige begyndt. ZFP Nordic er et netværk, hvor de med erfaring inspirerer andre til nye initiativer og muligheder mod en bæredygtig fremtid. 

En bæredygtig udvikling

I Zero Foodprint Nordic arbejder vi målrettet med FN’s klimamål. Vi mener nemlig, at en af løsningerne på global opvarmning og klimakrisen ligger lige under vores fødder. I følge det internationale klimaprojekt Project Drawdown, er det regenerative jordbrug et af de 20 klimatiltag med størst potentiale.
Derfor tror vi i Zero Foodprint Nordic på, at en revolution af landbruget og vores fødevaresystem er nødvendig for at standse udpining af jord, øge biodiversitet, skabe balance i økosystemer og i sidste ende genoprette vores klima.

ZFP Nordic events

Billede taget af Bjørn Seest –  fra Livømiddagen 2020 med Emilie Qvist Kjærgaard

Facebook
Instagram

NYHEDSBREV

Skriv dig op til vores nyhedsbrev. Vi respekterer selvfølgelig dit privatliv, så ingen spam, det lover vi.