Zero
FOODprint
Nordic

Med et bidrag på 1% fra restauranter, spisesteder og madforretninger mobiliserer vi madverdenen gennem regenerative jordbrugsløsninger for at genoprette klimaet

FRUGTBAR JORD. NÆRRINGSRIG MAD. GENOPRETTET KLIMA

Find dit ZFP sted

Bliv en del af ZFP

Vi har brug for en revolution af vores madsystem

Når vi tænker på klimaforandringer og drivhusgasemissioner, forestiller vi os normalt kraftværker, fabrikker, biler og fly – ikke landbrugsgårde. Det viser sig dog, at landbrug og arealanvendelse såvel som det større globale fødevaresystem er blandt de største bidragsydere til de negative klimaændringer. De gode nyheder er dog, at en ændring af disse systemer kan være en vigtig kilde til klimaløsningerne. (Project Drawdown 2020)

Zero Foodprint Nordic arbejder målrettet for at ændre den fremtidige fødevareproduktion og støtte de jordbrugere, der ønsker at implementere regenerative metoder. Løbende genopretter vi klimaet og vi efterlader en frugtbar muld, der kan producere næringsrige fødevarer til de kommende generationer.

Hvorfor regenerative metoder?

Den måde vi i dag dyrker store dele af vores jord, betyder tab af biodiversitet, tab af frugtbar jord og en kæmpe forringelse af kvaliteten af den mad vi spiser – og som skal holde os sunde. I følge jordforskere, vil vi med de nuværende hastigheder af jorddegradering ikke kun skade folkesundheden på grund af forringet madforsyning præget af nedsat ernæring og tab af vigtige mineraler, men vi vil bogstavelig talt ikke længere have tilstrækkelig agerjord til at dyrker mad inden for de næste 50 år (Kilde: Regeneration International)
Med de regenerative jordbrugsmetoder skabes et landbrug der bidrager positivt til naturen. Det er en måde at dyrke jorden på, hvor man piller mindst mulig ved den naturlige balance i økosystemet, så mulden bliver spækket med naturlige næringsstoffer, og man ikke driver rovdrift på jorden, men i stedet skaber et positivt feedback loop. Regenerative jordbrugere arbejder ud fra en holistisk tankegang, hvor kompostering og sædeskifte er nøgleord, mens alle former for sprøjtemidler og pesticider undlades. Det handler overordnet om at efterlade biodiversiteten og økosystemet et bedre og rigere sted, end da man tog første spadestik.
Læs mere om det regenerative jordbrug her.

En bæredygtig udvikling

I Zero Foodprint Nordic arbejder vi målrettet med FN’s klimamål. Vi mener nemlig, at en af løsningerne på global opvarmning og klimakrisen ligger lige under vores fødder. I følge det internationale klimaprojekt Project Drawdown, er det regenerative jordbrug et af de 20 klimatiltag med størst potentiale.
Derfor tror vi i Zero Foodprint Nordic på, at en revolution af landbruget og vores fødevaresystem er nødvendig for at standse udpining af jord, øge biodiversitet, skabe balance i økosystemer og i sidste ende genoprette vores klima.

ZFP events 2021

Billede taget af Bjørn Seest –  fra Livømiddagen 2020 med Emilie Qvist Kjærgaard